logo_ip_male_31 (11 kB)

Psychologiczne Zeszyty Naukowe

Półrocznik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

ISSN 2451-1420

logo uz

o czasopiśmie wydania rada lista procedura

Procedury i zasady recenzowania:

Procedura recenzowania tekstów jest zgodna z wytycznymi MNiSW:

- kryterium doboru recenzentów są ich kompetencje merytoryczne, które gwarantują wysoki poziom rzetelności recenzji;

- następuje zachowanie zasady podwójnej anonimowości („double-blind review proces"):

* niezależność opinii recenzentów jest zagwarantowana przez zapewnienie anonimowości, recenzent otrzymuje tekst, z którego zostaje usunięta informacja o tożsamości autora tekstu, tożsamości recenzenta;

* tożsamość recenzentów konkretnego numeru czasopisma jest niejawna;

- każdy artykuł poddawany jest ocenie dwóch niezależnych recenzentów;

- redakcja zastrzega sobie prawo do powołania trzeciego recenzenta;

- w procesie przydzielania tekstów do recenzji zostaje zachowana zasada braku konfliktu interesów pomiędzy autorem i recenzentem (recenzenta i autora nie mogą łączyć relacje osobiste lub zawodowe w postaci zależności służbowej, nie mogą także współpracować ze sobą w okresie dwóch lat poprzedzających recenzję);

- w sytuacji wyjątkowej, gdy recenzent i/lub autor znają wzajemną tożsamość, recenzent zobowiązany jest do podpisania deklaracji o braku konfliktu interesów;

- recenzja przyjmuje postać pisemną, na odpowiednim i przyjętym przez wydawnictwo formularzu recenzji link do formularza recenzji

- recenzent podejmuje decyzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu tekstu do publikacji w zależności od dokonanych przez autora zmian w tekście, które zostały wskazane do poprawy przez recenzenta;

- do recenzji kierowane są teksty, które spełniają wymagania formalne zamieszczone w odnośniku: Informacje dla autorów oraz są zgodne z wytycznymi formatowania

redakcja

info

terminy

kontakt