logo_ip_male_31 (11 kB)

Psychologiczne Zeszyty Naukowe

Półrocznik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

ISSN 2451-1420

logo uz

o czasopiśmie wydania rada lista procedura

Redakcja:

Redaktor naczelny: dr hab. Tatiana Ronginska, prof. UZ

Sekretarze redakcji: dr Anna Góralewska–Słońska, dr Dorota Niewiedział

Redaktor statystyczny: dr Łukasz Wojciechowski

Redaktor techniczny: mgr Konrad Opaliński

Redaktor językowy: mgr Agnieszka Gruszka

redakcja

info

terminy

kontakt