logo_ip_male_31 (11 kB)

Psychologiczne Zeszyty Naukowe

Półrocznik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

ISSN 2451-1420

logo uz

o czasopiśmie wydania rada lista procedura

Rada Naukowa

1. Dr hab. Lucyna Bakiera, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

2. Prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

3. Dr hab. Maria Czerwińska-Jasiewicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska

4. Prof. dr hab. Larysa G. Dikaya, Instytut Psychologii Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, Rosja

5. Dr hab. Iwona Grzegorzewska, Uniwersytet Zielonogórski, Polska

6. Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski, Uniwersytet Warszawski, Polska

7. Dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, Uniwersytet Zielonogórski, Polska

8. Dr hab. Alicja Kuczyńska, Uniwersytet Zielonogórski, Polska

9. Dr hab. Hanna Liberska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska

10. Prof. dr hab. Wiesław Łukaszewski, Uniwersytet Zielonogórski, Polska

11. Prof. dr hab. German S. Nikiforow, Sankt-Petersburski Uniwersytet Państwowy, Sankt-Petersburg, Rosja

12. Prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska, Uniwersytet Gdański, Polska

13. Prof. dr hab. Zofia Ratajczak, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Polska

14. Dr hab. Tatiana Ronginska, Uniwersytet Zielonogórski, Polska

15. Prof. dr hab. Uwe Schaarschmidt, Universytet Poczdamski, Niemcy (i. P.), COPING-Institut der angewandten Psychologie, Wiedeń, Austria)

16. Dr hab. Dorota Turska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

17. Dr hab. Natalia E. Vodopyanowa, Sankt-Petersburski Uniwersytet Państwowy, Sankt-Petersburg, Rosja

18. Dr hab. Czesław Walesa, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Polska

19. Dr hab. Ludwika Wojciechowska, Uniwersytet Zielonogórski, Polska

20. Prof. dr hab. Tatiana Senko, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska

21. Prof. dr hab. Yuri Karandashev, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska

redakcja

info

terminy

kontakt