logo_ip_male_31 (11 kB)

Psychologiczne Zeszyty Naukowe

Półrocznik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

ISSN 2451-1420

logo uz

o czasopiśmie wydania rada lista procedura

Czasopismo "Psychologiczne Zeszyty Naukowe" jest półrocznikiem naukowym utworzonym w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego w 2016 roku. Formuła naukowa czasopisma obejmuje główne obszary funkcjonowania człowieka na przestrzeni życia: rodzinę, edukację, pracę.

Półrocznik stanowi forum wymiany poglądów psychologów i specjalistów z nauk pokrewnych na tematy związane z problematyką wychowania i rozwoju dzieci, młodzieży, osób dorosłych w różnych kontekstach życiowych. Czasopismo prezentuje także treści tematycznie zogniskowane wokół problemów edukacji i doskonalenia profesjonalnego człowieka w organizacjach edukacyjnych oraz w sytuacji pracy zawodowej. W Psychologicznych Zeszytach Naukowych publikowane są prace z zakresu trudności i zaburzeń zachowań człowieka w ciągu życia oraz profilaktyki tych zaburzeń. Czasopismo zachęca do polemicznych debat pomiędzy przedstawicielami różnych orientacji teoretycznych i metodologicznych w ramach wymienionych obszarów funkcjonowania człowieka.


Czasopismo publikuje:

- oryginalne artykuły empiryczne,

- oryginalne artykuły teoretyczne,

- oryginalne artykuły przeglądowe,

- doniesienia z badań.Czasopismo "Psychologiczne Zeszyty Naukowe":

- jest indeksowane w bazie POL-index,

- jest indeksowane w bazie CEJSH,

- jest indeksowane w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej: Tom 1/2016, Tom 2/2016, Tom 1/2017, Tom 2/2017, Tom 1/2018, Tom 2/2018

redakcja

info

terminy

kontakt